هاست لینوکس ایران با کنترل پنل سی پنل

پایه

فضا 500مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
SSD نوع هارد
LiteSpeed وب سرور
Node.js پشتیبانی از
15عددحداکثر بازدید همزمان
5 عدد حداکثر دیتابیس
10 عدد پارک دامین
1 دامنه اضافه

پریمیوم

1 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 20 عدد
حداکثر دیتابیس 10 عدد
پارک دامین 15 دامنه
دامنه اضافه 2 دامنه

ترند

2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 25عدد
حداکثر دیتابیس 15عدد
پارک دامین 20عدد
دامنه اضافه 3 عدد

پرو

3 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 30 عدد
حداکثر دیتابیس 20عدد
پارک دامین 25عدد
دامنه اضافه 4 عدد

آلترا

4 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 35 عدد
حداکثر دیتابیس 25عدد
پارک دامین 30عدد
دامنه اضافه 5 عدد

الیتا

5 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 40عدد
حداکثر دیتابیس 30عدد
پارک دامین 35عدد
دامنه اضافه 6 عدد

linux7cp

5 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 30عدد
حداکثر دیتابیس 15عدد
پارک دامین 70عدد
دامنه اضافه 6 عدد

TREND

5 گیگابایت فضا
کنترل پنل Cpanel
ترافیک ماهانه نامحدود
نوع هارد SSD
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی از Node.js
حداکثر بازدید همزمان 40عدد
حداکثر دیتابیس 30عدد
پارک دامین 60عدد
دامنه اضافه 4 عدد