هاست لینوکس با کنترل پنل محبوب cpanel

linux1cp

250 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت
1 Park Domain
1 Sub Domain
1 FTP Account
1 Email Accounts
1 Addon Domain
1 MySQL Databases

linux2cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
1 Park Domain
1 Sub Domain
1FTP Account
1 Email Accounts
1 Addon Domain
1 MySQL Databases

linux3cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
1 Park Domain
1 Sub Domain
1FTP Account
1 Email Accounts
1 Addon Domain
1 MySQL Databases

linux4cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
ندارد Park Domain
ندارد Sub Domain
نداردFTP Account
1 Email Accounts
ندارد Addon Domain
1 MySQL Databases

linux5cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
نا محدود Park Domain
3 Sub Domain
3 FTP Account
3 Email Accounts
1 Addon Domain
1 MySQL Databases

linux6cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
نامحدود Park Domain
4 Sub Domain
4 FTP Account
4 Email Accounts
1 Addon Domain
1 MySQL Databases

linux7cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
نامحدود Park Domain
5 Sub Domain
5 FTP Account
5 Email Accounts
1 Addon Domain
1 MySQL Databases

linux8cp

500 مگابایت فضا
پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
نامحدود Park Domain
6 Sub Domain
6 FTP Account
6 Email Accounts
2 Addon Domain
1 MySQL Databases