هاست لینوکس ایران

هاست خود را انتخاب کنید و از همین الان شروع کنید

با این سرویس غافلگیر خواهید شد، ضریب اطمینان بالا در دسترسی آنی به سرور شما را شگفت زده خواهد کرد.
linux1cwp

linux1cwp

تومان35000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 250 مگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت
 • ندارد Park Domain
 • ندارد Sub Domain
 • نداردFTP Account
 • 1 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 1 MySQL Databases
linux1cpanel

linux1cpanel

تومان65000سالیانه

پنلCpanelمناسب تمامی وب سایت های مبتنی برPHP

 • 250 مگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت
 • ندارد Park Domain
 • ندارد Sub Domain
 • نداردFTP Account
 • 1 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 1 MySQL Databases
linux2cwp

linux2cwp

تومان45000سالیانه

کنترل پنل cwpمناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 500 مگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
 • ندارد Park Domain
 • ندارد Sub Domain
 • نداردFTP Account
 • 1 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 1 MySQL Databases
linux2cpanel

linux2cpanel

تومان75000سالیانه

پنلCpanelمناسب تمامی وب سایت های مبتنی برPHP

 • 500 مگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
 • ندارد Park Domain
 • ندارد Sub Domain
 • نداردFTP Account
 • 1 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 1 MySQL Databases
linux3cwp

linux3cwp

تومان55000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 1گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 4 گیگابایت
 • 1 Park Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 2 MySQL Databases
linux3cpanel

linux3cpanel

تومان85000سالیانه

پنل Cpanel مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 1گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 4 گیگابایت
 • 1 Park Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 2 MySQL Databases
linux4cwp

linux4cwp

تومان65000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 1گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت
 • 2 Park Domain
 • 2 Sub Domain
 • 2 FTP Account
 • 2 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 2 MySQL Databases
linux4cpanel

linux4cpanel

تومان95000سالیانه

کنترل پنل Cpanel مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 1گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت
 • 2 Park Domain
 • 2 Sub Domain
 • 2 FTP Account
 • 2 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 2 MySQL Databases
ستاره cwp

ستاره cwp

تومان750000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 2گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت
 • نامحدود Park Domain
 • 3 Sub Domain
 • 3 FTP Account
 • 3 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 3 MySQL Databases
ستاره cpanel

ستاره cpanel

تومان110000سالیانه

پنل Cpanel مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 2گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت
 • نامحدود Park Domain
 • 3 Sub Domain
 • 3 FTP Account
 • 3 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 3 MySQL Databases
ستاره2 cwp

ستاره2 cwp

تومان850000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 3 گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
 • نا محدود Park Domain
 • 4 Sub Domain
 • 4 FTP Account
 • 4 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 4 MySQL Databases
ستاره2 cpanel

ستاره2 cpanel

تومان130000سالیانه

پنل Cpanel مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 3 گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
 • نا محدود Park Domain
 • 4 Sub Domain
 • 4 FTP Account
 • 4 Email Accounts
 • ندارد Addon Domain
 • 4 MySQL Databases
پرطرفدار cwp

پرطرفدار cwp

تومان950000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 4گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
 • نا محدود Park Domain
 • 5 Sub Domain
 • 5 FTP Account
 • 5 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 5 MySQL Databases
ویژه cwp

ویژه cwp

تومان110000سالیانه

کنترل پنل cwp مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 5گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 30 گیگابایت
 • نامحدود Park Domain
 • 6 Sub Domain
 • 6 FTP Account
 • 6 Email Accounts
 • 2 Addon Domain
 • 6 MySQL Databases
ویژه cpanel

ویژه cpanel

تومان170000سالیانه

پنل Cpanel مناسب تمامی وب سایت های مبتنی بر PHP

 • 5گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 30 گیگابایت
 • نامحدود Park Domain
 • 6 Sub Domain
 • 6 FTP Account
 • 6 Email Accounts
 • 2 Addon Domain
 • 6 MySQL Databases