هاست لینوکس ایران

هاست خود را انتخاب کنید و از همین الان شروع کنید

ضمنا به دلیل اطمینان از کیفیت خدمات و خدمت رسانی هرچه بهتر به مشتریان گرامی به مدت 7 روز ضمانت بازگشت وجه وجود دارد.
linux1cwp

linux1cwp

تومان35000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 250 مگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 2 گیگابایت
 • 1 Park Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1FTP Account
 • 1 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 1 MySQL Databases
linux2cwp

linux2cwp

تومان45000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 500 مگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 3 گیگابایت
 • 1 Park Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1FTP Account
 • 1 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 1 MySQL Databases
linux3cwp

linux3cwp

تومان55000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 1گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 4 گیگابایت
 • 1 Park Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 FTP Account
 • 1 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 2 MySQL Databases
linux4cwp

linux4cwp

تومان65000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 1گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 5 گیگابایت
 • 2 Park Domain
 • 2 Sub Domain
 • 2 FTP Account
 • 2 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 2 MySQL Databases
5 cwp

5 cwp

تومان750000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 2گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت
 • نامحدود Park Domain
 • 3 Sub Domain
 • 3 FTP Account
 • 3 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 3 MySQL Databases
6 cwp

6 cwp

تومان850000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 3 گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 10 گیگابایت
 • نا محدود Park Domain
 • 4 Sub Domain
 • 4 FTP Account
 • 4 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 4 MySQL Databases
7 cwp

7 cwp

تومان950000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 4گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
 • نا محدود Park Domain
 • 5 Sub Domain
 • 5 FTP Account
 • 5 Email Accounts
 • 1 Addon Domain
 • 5 MySQL Databases
8 cwp

8 cwp

تومان110000سالیانه

امکان پرداخت به صورت ماهانه

 • 5گیگابایتفضا
 • پهنای باند ماهانه 30 گیگابایت
 • نامحدود Park Domain
 • 6 Sub Domain
 • 6 FTP Account
 • 6 Email Accounts
 • 2 Addon Domain
 • 6 MySQL Databases