هاست لینوکس ایران

با30 روز گارانتی عودت وجه

پلن ستاره

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 5 گیگابایت
Park Domain نا محدود
Sub Domain 3
FTP Account 3
Database 3
Addon Domain ندارد

پلن ستاره 2

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند 10 گیگ
Park Domain نا محدود
Sub Domain 4
FTP Account 4
Database 4
Addon Domain ندارد

پلن پرطرفدار

فضا 3 گیگابایت
پهنای باند 20 گیگابایت
Park Domain نا محدود
Sub Domain 5
FTP Account 5
Database 5
Addon Domain 1

پلن ویژه

فضا 4 گیگابایت
پهنای باند 30 گیگابایت
Park Domain نا محدود
Sub Domain 6
FTP Account 6
Database 6
Addon Domain 2

Linux 1

فضا 250 مگابایت
پهنای باند 500 مگابایت
Park Domain ندارد
Sub Domain ندارد
FTP Account ندارد
Database 1
Addon Domain ندارد

  • سی پنل کنترل پنل
Linux 2

فضا 500 مگابایت
پهنای باند 1 گیگابایت
Park Domain ندارد
Sub Domain ندارد
FTP Account ندارد
Database 1
Addon Domain ندارد

  • سی پنل کنترل پنل
Linux 3

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 4 گیگابایت
Park Domain 1
Sub Domain 1
FTP Account 1
Database 2
Addon Domain ندارد

  • سی پنل کنترل پنل
Linux 4

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند 5 گیگابایت
Park Domain 2
Sub Domain 2
FTP Account 2
Database 2
Addon Domain ندارد

  • سی پنل کنترل پنل