اپ اندروید

نمایش مطالب

امکان مشاهده مطالب بر اساس دسته بندی های سایت
نمایش مطالب سایت  ( متن فیلم عکس و صوت )
نمایش تعداد کاربران نصب کننده اپ
امکان ارسال پیام اختصاصی به کاربرانی
مطلع کردن کاربر بعد از انتشار هر مطلب جدید در سایت از طریق ارسال ناتیفیکیشن
 امکان مشاهده نظرات  مطالب
 امکان ارسال نظر برای مطالب
 امکان ارسال مطلب از طریق اپ به سایت ( اختصاصی)
ارایه فیلم آموزشی نحوه استفاده فعال سازی اپ
پشتیبانی یک ساله
 راه اندازی و اتصال سایت  به اپ توسط تیم کام آرت به صورت رایگان

نمایش محصولات فروشگاه

نمایش محصولات براساس دسته بندی سایت
امکان جستجو در سایت
امکان نمایش محصول بهمراه توضیحات و قیمت
امکان ارسال نظر و مشاهده نظرات ارسال شده برای محصولات
امکان درج محصول از طریق اپ در سایت (اختصاصی)
امکان ثبت سفارش از طریق اپ(اختصاصی)
امکان پرداخت از طریق اپ (اختصاصی)